Bài 15: Kindheit und Jugend (thời niên thiếu)

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 01:15

Trình Độ A2

Bài 15: Kindheit und Jugend (thời niên thiếu)

im Haushalt helfen giúp đỡ làm việc nhà
still sitzen ngồi im
aufräumen dọn dẹp
früh ins Bett gehen đi ngủ sớm
Süßigkeiten essen ăn đồ ngọt
fernsehen xem ti vi
(Zigarette) rauchen hút thuốc lá
laut Musik hören nghe nhạc lớn 
abends allein in die Disko gehen đi đến sàn nhạc một mình vào buổi tối
einen Freund / eine Freundin mit nach Hause bringen đem bạn trai / bạn gái về nhà
mit Freunden in UIrlaub fahren đi dã ngoại với bạn
heiraten kết hôn
(Pilot) werden trở thành (phi công)