Tiếng Đức 'Trình độ A2'

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 04:35

Bài 1: die Familie (gia đình)

Neue Wörte Bedeutungen
die Großmutter bà nội / bà ngoại
der Großvater ông nội / ông ngoại
der Vater Cha
die Mutter Mẹ
der Onkel chú / bác / cậu
die Tante cô / dì / mợ
der Schwager anh rể
die Schwester chị / em gái
der Ehemann chồng
die Ehefrau vợ
der Bruder anh / em trai
die Schwägerin chị / em dâu
die Nichte cháu gái
der Neffe cháu trai
die Tochter con gái
der Sohn con trai 
die Eltern Phụ huynh