gern oder nicht so gern

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 04:40

 TRÌNH ĐỘ A2

Bài 3: gern oder nicht so gern (thích và không thích)

.... macht mir Spaß
(tôi thích làm..../ điều gì đó làm tôi thích)
....macht mir ganz gern
(điều đó làm tôi khá thích)
... macht mir nicht so gern 
(điều đố khiến tôi không thích)
...finde ich furchtbar 
(điều đó làm tôi thấy thật khủng khiếp)
kochen 
(nấu nướng)
einkaufen
(mua sắm)
aufräumen
(dọn dẹp)
bügeln
(ủi đồ)
Kochen macht mir Spaß
(nấu nướng làm tôi thích thú)
Einkaufen macht mir nicht so gern
(tôi khá thích đi mua sắm)
Aufräumen macht mir nicht so gern
(tôi không thích dọn dẹp cho lắm)
Bügeln finde ich furchtbar
(tôi cảm thấy việc ủi đồ thật kinh khủng)