Bài 19: Urlaub (kỳ nghỉ)

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 01:20

Trình Độ A2

Bài 19: Urlaub (kỳ nghỉ)

einfach mal nichts tun đơn giản là không làm gì cả
Menschen kennen lernen quen biết thêm nhiều người
Sport treiben chơi thể thao
Sehenswürdigkeiten besichtigen tham quan danh lam thắng cảnh
Zeit für die Familie haben dành thời gian cho gia đình
gut essen und trinken ăn uống no say
fremde Länder kennen lernen tìm hiểu đất nước lạ
etwas lernen / einen Kurs machen học 1 cái gì đó / tham gia 1 lớp học
in der Sonne liegen und braun werden nằm dưới ánh mặt trời và tắm nắng
mit Freunden zusammen sein tụ tập cùng bạn bè
Was machen Sie in Ihrem Urlaub? 
(Bạn làm gì trong kỳ nghỉ của bạn?)